שיפור התקשורת הבין-אישית

קשיים במערכות יחסים

לעיתים האדם מתמודד עם קשיים במערכות יחסים. קשיים אלה עשויים להיות בתחומים שונים: יחסים עם עמיתים לעבודה, קשיים בזוגיות או במציאת זוגיות, קשיים ביחסים במשפחה, או קושי חברתי כללי.
דפוסי החיים המוטמעים בילדות הם הבסיס למערכות יחסים בבגרות, מבלי שהשפעתם תהייה מודעת לאדם. לרוב המקור לקשיים במערכות יחסים הוא באמונות ותפיסות שגויות המובילים פעמים רבות לדפוס לא יציב של מערכות יחסים זוגיות, משפחתיות ובכלל. דוגמה לאמונות שגויות אלה היא "אינטימיות והפגנת רגשות מסוכנת", "כדי להרגיש תחושת שייכות אני צריך להיות במרכז", "אסור שיעבירו עליי ביקורת", "גברים/נשים בחיי מאכזבים אותי". אמונות אלה עשויות להפוך לקבועות מאחר והן מובילות להתנהגויות המונעות התנסויות העשויות להפריך אותן (למשל באמצעות התנהגות של הימנעות).


לפי אדלר, תחושת שייכות וההתייחסות לאחר בהיבט החברתי, מהווים מרכיב משמעותי מבחינת בריאות הנפש. הרגשה של חוסר שייכות היא חוויה כואבת אשר האדם מנסה להימנע ממנה.
בפועל, כאשר האדם מרגיש לא שייך בסביבתו נוצר קושי שבא לידי ביטוי בקשיים בביצוע משימות החיים.

איך מטפלים?

במהלך הטיפול מזהים ביחד את האמונות המגבילות בהן מחזיק האדם, נבחנות ציפיות קיימות, מוצעים יעדים חלופיים מותאמים ומסתגלים יותר ונרכשים כלים להתמודדות.
אנו נלמד לקבל את עצמנו והאחר ונלמד לפעול באומץ כדי להתמודד באופן סתגלני יותר. הדגש בטפול במקרה זה יהיה שיפור היכולת לנהל מערכת יחסים המושתתת על כבוד הדדי ושיתוף כך שהחיפוש אחר ערך עצמי לא יהיה על חשבון היחסים שלנו עם הזולת.