חיזוק תחושת הערך ושיפור הדימוי העצמי

חיזוק תחושת הערך ושיפור הדימוי העצמי

הערכה עצמית (תחושת ערך) הוא מונח המתאר את ההערכה הרגשית שיש לאדם על עצמו: כיצד האדם שופט את עצמו, וכיצד הוא מתייחס לעצמו. ההערכה העצמית מתבטאת במספר רבדים נפשיים: בתפיסה (לדוגמה, "אני מוכשר", "אני כישלון"), ברגשות (כגון ייאוש, גאווה, בושה) ובהתנהגות. הערכה עצמית היא ההערכה השלילית או החיובית של העצמי, במובן של מה האדם מרגיש כלפי עצמו.


אנשים עם הערכה עצמית נמוכה תופסים את עצמם בצורה שלילית למשל: "אני לא יוצלח", "אני לוזר", "אף אחד לא אוהב אותי", וכו. תפיסה שלילית זו נובעת מאמונות שליליות סובייקטיביות אשר נתפסות על ידי האדם כאמת חיה. אמונות אלה הן משקפיים דרכם האדם מתבונן על העולם ומפרש אותו והן מביאות לפגיעה באיכות החיים, לרגשות שליליים ולתחושת ייאוש ואיבוד האומץ במשימות החיים.

מה עושים?

ההנחה הבסיסית היא כי לאדם שאיפה טבעית להתפתחות והצלחה. תחושת ערך נמוכה ודימוי עצמי שלילי אינם מאפשרים לאדם להתמקד במשימות החיים. בטיפול מנסים למצוא את העוצמות והכוח היצירתי החיובי של האדם כדי לאפשר תנועה חיובית ומסתגלת.