טיפול ממוקד קצר מועד

טיפול נפשי ממוקד קצר מועד הינו טיפול הממוקד בנושא מרכזי שמעסיק את המטופל למטרה טיפולית קונקרטית וברורה. טיפול זה עוזר לאנשים להתמודד עם משברים, בעיות חיים עכשוויות, והפרעות רגשיות כגון דיכאון, וחרדה, ומאפשר להשיג תוצאות חיוביות הנראות לעין בתקופת זמן קצרה יחסית (3-6 חודשים).


הגישה בה אני עובדת, היא גישה ממוקדת קצרת מועד. בטיפול יש התייחסות לאדם בשילוב המסגרת החברתית בה הוא פועל. זו גישה ערכית, בכך שהיא מאמינה בערכים כמו שוויון ערך, כבוד הדדי, אמונה בעצמי ובזולת, תרומה ומועילות, התמקדות בחיובי ושיתוף פעולה. הניסיון מראה כי יישומם של עקרונות אלה בחיים מאפשר, בטווח הארוך, להרגיש שביעות רצון בשלושה מעגלי החיים: עבודה, משפחה וחברה. זוהי גישה מערכתית-חברתית, היוצאת מתוך ההנחה כי טובת הפרט קשורה בקשר עבות עם טובת הכלל, ולהיפך.